Fs Depo

We are a young company but we grew fast, thanks to the support of all our valuable cutomers.


1

Fs Depo Nedir?

Günümüzde hızla büyüyen şirketlerin, ilerledikleri yönü net bir şekilde görebilmeleri, büyümenin getirdiği yasal/sektörel zorunlulukları sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmeleri, verimlilik/maliyet analizlerini operasyonel verilerle birleştirebilmeleri için Operasyonel Değerlendirme Raporu (Company Operational Assesment) çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.

Operasyonel Değerlendirme Raporu çalışmamız Yönetim-Bilişim-Lojistik üçgeninde şirket operasyonlarının maliyet-verimlilik-teknoloji perspektifinden incelenmesini ve olası geliştirme önerilerinin paylaşılmasını kapsamaktadır.

Depo yönetiminin efektif ve yalın süreçlere sahip olması, sektör standartlarına uyumu verimlilik sağlamada önem kazanmaktadır. Depolama alanlarında uygulanan süreçler, bilgi sistemleri ve süreçler arasındaki uyum, stoklama/toplama/yerleştirme teknikleri incelenecek bulgu ve öneriler raporlanacaktır.

Depo Verimlilik Analizi Olarak bitmiş ürün, hammadde, yedek parça depolarının verimliliğinin incelenmesi, yönetim kontrol metriklerinin oluşturulması, performans artımı için önerilerin oluşturulması, kurulması, takibi gibi işlemleri inceler.