Kuika

We are a young company but we grew fast, thanks to the support of all our valuable cutomers.


1

Kuika Yazılım Hakkında

Kuika kendi geliştirdiği, minimum kodlama ile (low-code) dijital iş uygulamaları geliştirmeyi sağlayan yüksek verimli uygulama platformu sunan bir firmadır.

Kuika Hakkında

Kuika, 2015 yılında gelişmiş yazılım teknolojileri ile mobil ve bulut teknolojilerinin avantajlarından faydalanmak isteyen firmalara yenilikçi iş çözümleri sağlayan yazılım ürünleri sunmak için kuruldu. En güncel yazılım teknolojileri ile geliştirilen, model tabanlı platform ile hızlı uygulama geliştirme ve yeni yazılım kabiliyetleri sunmaktadır. Kuika, çevik uygulama geliştirme (agile development) için sunduğu Kuika Uygulama Platformu ile aşağıdaki kabiliyetleri uygulama geliştirme sürecine katar:
» Model tabanlı yüksek üretkenlikle uygulama geliştirme (high-productivity application Platform as a Service – hpaPaaS)
» Uygulama geliştirmenin esnek ve standart kalitede olması
» İş kuralı odaklı yazılım tasarımı
» Otomatik olarak çok katmanlı ve entegrasyona açık uygulama yaratma
» Yaşam döngülü uygulama geliştirme otomasyonu
» Hibrid teknolojilerle mobil telefonlar, tabletler için uygulamalar ile web uygulamalarını bir arada geliştirme